Stt Họ tên Chức vụ
Văn phòng trường
1 ThS. Nguyễn Thiện Duy Chánh văn phòng
2 CN. Võ Thị Mai Xuân Phó Chánh văn phòng
Phòng Nhân sự
3 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng
4 ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
5 TS. Trần Mai Đông Trưởng phòng
6 PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng Phó Trưởng phòng
7 TS. Nguyễn Phong Nguyên Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên
8 ThS. Nguyễn Văn Đương Phó Trưởng phòng phụ trách
9 ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Phó Trưởng phòng
10 ThS. Bùi Mộng Ngọc Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
11 TS. Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng
12 ThS. Đoàn Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng
13 ThS. Nguyễn Hoàng Sơn Phó Trưởng phòng
Viện Đào tạo Sau đại học
14 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng
15 PGS.TS. Từ Văn Bình Phó Viện trưởng
16 ThS. Nguyễn Ngọc Thái Phó Viện trưởng
Viện Đào tạo quốc tế
17 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân Viện trưởng
18 ThS. Phan Như Minh Phó Viện trưởng
Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
19 ThS. Lê Thanh Trúc Phó Trưởng phòng phụ trách
20 ThS. Nguyễn Thanh Sử Phó Trưởng phòng
21 ThS. Phan Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
22 ThS. Trương Hồng Khánh Trưởng phòng
23 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng
24 ThS. Võ Thị Tâm Phó Trưởng phòng
Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
25 TS. Lý Thị Minh Châu Trưởng phòng
26 PGS.TS. Trần Tiến Khai Phó Trưởng phòng
Phòng Công tác chính trị
27 CN. Trần Anh Thanh Sơn Phó Trưởng phòng phụ trách
28 ThS. Cao Văn Tiến Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế toán
29 ThS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng
30 ThS. Trần Thị Huyền Thu Phó Trưởng phòng
31 ThS. Trần Hoàng Tâm Phó Trưởng phòng
Phòng Công nghệ thông tin
32 ThS. Võ Hà Quang Định Trưởng phòng
33 ThS. Đặng Thái Thịnh Phó Trưởng phòng
Phòng Cơ sở vật chất
34 ThS. Trương Minh Kiệt Trưởng phòng
35 CN. Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng
36 CN. Đặng Thị Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
Phòng Thanh tra
37 TS. Phạm Thành Tâm Trưởng phòng
38 KS. Lê Vĩnh Đoàn Phó Trưởng phòng
Khoa Kinh tế
39 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa
40 TS. Phạm Khánh Nam Phó Trưởng khoa
41 ThS. Lê Thành Nhân Phó Trưởng khoa
42 TS. Nguyễn Quỳnh Hoa Trưởng bộ môn Thẩm định giá
43 ThS. Huỳnh Kiều Tiên Phó Trưởng bộ môn Thẩm định giá
44 TS. Trương Đăng Thụy Trưởng bộ môn Kinh tế học
45 ThS. Nguyễn Ngọc Hà Trân Phó Trưởng bộ môn Kinh tế học
46 TS. Võ Tất Thắng Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
47 ThS. Nguyễn Khánh Duy Phó Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
48 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa - Quản lý, điều hành Bộ môn Bất động sản
49 TS. Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
50 ThS. Võ Thành Tâm Phó Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
51 ThS. Phùng Thanh Bình Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên
Khoa Quản trị
52 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa
53 PGS.TS. Bùi Thị Thanh Phó Trưởng khoa
54 ThS. Diệp Quốc Bảo Phó Trưởng khoa
55 TS. Phan Quốc Tấn Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
56 ThS. Nguyễn Văn Chương Phó Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
57 PGS.TS. Hồ Tiến Dũng Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
58 ThS. Nguyễn Quốc Thịnh Phó Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
59 TS. Lê Nhật Hạnh Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
60 ThS. Lý Thục Hiền Phó Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
61 PGS.TS. Nguyễn Quang Thu Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
62 ThS. Phan Thị Thu Hương Phó Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
63 ThS. Đinh Phượng Vương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Quản trị chất lượng
64 ThS. Nguyễn Tấn Trung Phó Trưởng bộ môn Quản trị chất lượng
65 TS. Trần Đăng Khoa Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
66 TS. Nguyễn Thị Bích Châm Phó Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
67 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa
68 ThS. Huỳnh Phước Nghĩa Phó Trưởng khoa
69    
70 TS. Nguyễn Thị Hồng Thu Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
71 ThS. Trần Hồng Hải Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
72 PGS.TS. Lê Tấn Bửu Trưởng bộ môn Thương mại
73 ThS. Phạm Thị Trúc Ly Phó Trưởng bộ môn Thương mại
74 TS. Đinh Tiên Minh Trưởng bộ môn Marketing
75 TS. Nguyễn Thanh Minh Phó Trưởng bộ môn Marketing
76 ThS. Hoàng Cửu Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kỹ năng mềm
Khoa Tài chính công
77 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trưởng khoa
78 PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng Phó Trưởng khoa
79 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng Phó Trưởng khoa
80 PGS.TS. Diệp Gia Luật Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
81 ThS. Trương Minh Tuấn Phó Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
82 TS. Lê Quang Cường Trưởng bộ môn Thuế
83 TS. Nguyễn Kim Quyến Phó Trưởng bộ môn Thuế
84 PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng Trưởng bộ môn Tài chính công
Khoa Tài chính
85 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Trưởng khoa
86 TS. Lê Đạt Chí Phó Trưởng khoa
87 TS. Đinh Thị Thu Hồng Phó Trưởng khoa
88 TS. Vũ Việt Quảng Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
89 ThS. Dương Kha Phó Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
90 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
91 PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa Phó Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
92 PGS.TS. Trần Thị Hải Lý Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
93 TS. Lê Thị Phương Vy Phó Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
94 TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên Trưởng bộ môn Quản trị và định giá tài sản tài chính
95 ThS. Nguyễn Tiến Hùng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Bảo hiểm
và quản trị rủi ro tài chính
96 TS. Phùng Đức Nam Phó Trưởng bộ môn Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính
Khoa Ngân hàng
97 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương Phó Trưởng khoa phụ trách
98 TS. Nguyễn Thanh Phong Phó Trưởng khoa
99 PGS.TS. Trương Quang Thông Trưởng bộ môn Ngân hàng quốc tế
100 ThS. Nguyễn Trung Thông Phó Trưởng bộ môn Ngân hàng quốc tế
101 PGS.TS. Trương Thị Hồng Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
102 TS. Nguyễn Quốc Anh Phó Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
103 TS. Hoàng Hải Yến Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
104 ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
105 TS. Ngô Minh Hải Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
106 ThS. Nguyễn Hữu Huân Phó Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
Khoa Kế toán
107 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng Phó Trưởng khoa phụ trách
108 ThS. Đào Tất Thắng Phó Trưởng khoa
109 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
110 ThS. Lý Thị Bích Châu Phó Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
111 TS. Đoàn Ngọc Quế Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
112 ThS. Lê Hoàng Oanh Phó Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
113 TS. Nguyễn Thị Thu Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
114 PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
115 TS. Phạm Quang Huy Trưởng bộ môn Kế toán công
116 ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
117 TS. Nguyễn Bích Liên Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
118 PGS.TS. Trần Thị Giang Tân Trưởng bộ môn Kiểm toán
119 ThS. Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng bộ môn Kiểm toán
Khoa Toán - Thống kê
120 TS. Nguyễn Thanh Vân Trưởng khoa
121 TS. Hà Văn Sơn Phó Trưởng khoa
122 TS. Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa
123 ThS. Phạm Trí Cao Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Toán kinh tế
124 ThS. Bùi Thị Lệ Thủy Phó Trưởng bộ môn Toán kinh tế
125 TS. Huỳnh Thị Thu Thủy Trưởng bộ môn Toán tài chính
126 TS. Phạm Hồng Danh Trưởng bộ môn Toán cơ bản
127 ThS. Đào Bảo Dũng Phó Trưởng bộ môn Toán cơ bản
128 ThS. Hoàng Trọng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Thống kê
- Phân tích dữ liệu
129 ThS. Võ Thị Lan Phó Trưởng bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
130 TS. Lê Ngọc Thạnh Trưởng khoa
131 ThS. Phan Hiền Phó Trưởng khoa
132 ThS. Thái Kim Phụng Phó Trưởng khoa
133 ThS. Trương Việt Phương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin
134 TS. Nguyễn An Tế Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
135 ThS. Bùi Xuân Huy Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
136 ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ
thương mại điện tử
Khoa Lý luận chính trị
137 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa
138 TS. Bùi Văn Mưa Phó Trưởng khoa
139 TS. Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng khoa
140 TS. Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
141 TS. Bùi Xuân Thanh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
142 TS. Nguyễn Thùy Dương Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
143 ThS. Bùi Thị Huyền Phó Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
144 ThS. Đỗ Minh Tứ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa Luật
145 PGS.TS. Võ Trí Hảo Trưởng khoa
146 ThS. Nguyễn Triều Hoa Phó Trưởng khoa
147 TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị Trưởng bộ môn Luật kinh tế
148 TS. Trần Vân Long Trưởng bộ môn Luật quốc tế
149 ThS. Võ Phước Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Luật đại cương
150 TS. Dương Kim Thế Nguyên Trưởng bộ môn Luật và phát triển
Khoa Quản lý nhà nước
151 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa
Khoa Ngoại ngữ kinh tế
152 ThS. Võ Đình Phước Phó Trưởng khoa phụ trách
153 ThS. Trần Thị Phỉ Phó Trưởng khoa
154 ThS. Bùi Mỹ Ngọc Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
155 ThS. Dương Thị Thúy Uyên Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
156 ThS. Phan Xuân Thảo Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngôn ngữ Anh
157 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Phó Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh
158 ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ
chuyên ngành
159 ThS. Lê Thùy Giang Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Viện Du lịch
160 TS. Nguyễn Đức Trí Viện trưởng
161 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Viện trưởng
Ban Giáo dục thể chất
162 ThS. Nguyễn Văn Trúc Trưởng ban
163 ThS. Huỳnh Vĩnh Hưng Phó Trưởng ban
164 ThS. Nguyễn Ngọc Hưng Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân
165 ThS. Trần Đình Thành Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất đồng đội
Thư viện
166 ThS. Hoàng Tuyết Anh Giám đốc
167 ThS. Nguyễn Thị Khuyên Phó Giám đốc
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
168 ThS. Ngô Văn Phong Giám đốc
169 CN. Thái Văn Thành Phó Giám đốc
170 CN. Huỳnh Thúc Định Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển khởi nghiệp
173 ThS. Nguyễn Hùng Phong Giám đốc
174 ThS. Phan Thị Thu Hằng Phó Giám đốc
Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
175 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định Giám đốc (kiêm nhiệm)
176 TS. Đoàn Đỉnh Lam Phó Giám đốc
Trạm Y tế
177 BS.CK1. Giang Thị Bích Thảo Trưởng trạm
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
178 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập
179 TS. Nguyễn Phúc Cảnh Phó Tổng biên tập
Viện Đổi mới sáng tạo
180 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Viện trưởng (kiêm nhiệm)
181 ThS. Bùi Quang Hùng Phó Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
182 TS. Nguyễn Hoàng Lê Viện trưởng
Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển
183 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh Viện trưởng
Viện Chính sách công
184 TS. Đinh Công Khải Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
185 ThS. Phan Như Minh Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á
186 TS. Phạm Khánh Nam Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Nghiên cứu kinh doanh
187 PGS.TS. Võ Xuân Vinh Viện trưởng
Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế
188 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Giám đốc (kiêm nhiệm)
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị
189 TS. Nguyễn Hữu Lam Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế
190 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
191 PGS.TS. Hà Xuân Thạch Giám đốc
192 ThS. Trần Thị Kim Chi Phó Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế
193 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
194 ThS. Cao Văn Tiến Giám đốc (kiêm nhiệm)
195 CN. Nguyễn Thanh Tấn Phó Giám đốc
196 CN. Chung Nghĩa Nhỏ Phó Giám đốc
197 CN. Nguyễn Cảnh Hưng Phó Giám đốc