Stt Họ tên Chức vụ
Phòng Tổ chức - Hành chính
1 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng
2 ThS. Cao Văn Tiến Phó Trưởng phòng
3 ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
4 TS. Trần Mai Đông Trưởng phòng
5 PGS.TS. Trần Tiến Khai Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên
6 ThS. Nguyễn Văn Đương Phó Trưởng phòng phụ trách
7 ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Phó Trưởng phòng
8 ThS. Bùi Mộng Ngọc Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
9 TS. Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng
10 ThS. Đoàn Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng
11 ThS. Nguyễn Ngọc Thái Phó Trưởng phòng
Viện Đào tạo Sau đại học
12 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng
13 PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng Phó Viện trưởng
14 TS. Từ Văn Bình Phó Viện trưởng
Viện Đào tạo quốc tế
15 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân Viện trưởng
16 ThS. Phan Như Minh Phó Viện trưởng
Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
17 ThS. Nguyễn Thanh Sử Phó Trưởng phòng
18 ThS. Phan Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
19 ThS. Trương Hồng Khánh Trưởng phòng
20 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng
21 ThS. Võ Thị Tâm Phó Trưởng phòng
Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
22 TS. Lý Thị Minh Châu Trưởng phòng
23 TS. Ngô Thị Ánh Phó Trưởng phòng
Phòng Công tác chính trị
24 ThS. Nguyễn Thiện Duy Trưởng phòng
25 CN. Trần Anh Thanh Sơn Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế toán
26 ThS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng
27 ThS. Nguyễn Thị Thùy Hương Phó Trưởng phòng
Phòng Công nghệ thông tin
28 ThS. Võ Hà Quang Định Trưởng phòng
29 ThS. Đặng Thái Thịnh Phó Trưởng phòng
Phòng Cơ sở vật chất
30 ThS. Trương Minh Kiệt Trưởng phòng
31 CN. Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng
32 CN. Đặng Thị Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
Phòng Thanh tra
33 TS. Phạm Thành Tâm Trưởng phòng
Khoa Kinh tế
34 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa
35 TS. Phạm Khánh Nam Phó Trưởng khoa
36 ThS. Lê Thành Nhân Phó Trưởng khoa
37 TS. Nguyễn Quỳnh Hoa Trưởng bộ môn Thẩm định giá
38 ThS. Huỳnh Kiều Tiên Phó Trưởng bộ môn Thẩm định giá
39 TS. Trương Đăng Thụy Trưởng bộ môn Kinh tế học
40 ThS. Nguyễn Ngọc Hà Trân Phó Trưởng bộ môn Kinh tế học
41 TS. Võ Tất Thắng Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
42 ThS. Nguyễn Khánh Duy Phó Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
43 ThS. Nguyễn Hữu Lộc Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh tế quốc tế
44 TS. Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
45 ThS. Võ Thành Tâm Phó Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
46 ThS. Phùng Thanh Bình Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên
Khoa Quản trị
47 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa
48 PGS.TS. Bùi Thị Thanh Phó Trưởng khoa
49 ThS. Diệp Quốc Bảo Phó Trưởng khoa
50 TS. Phan Quốc Tấn Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
51 ThS. Nguyễn Văn Chương Phó Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
52 PGS.TS. Hồ Tiến Dũng Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
53 ThS. Nguyễn Quốc Thịnh Phó Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
54 TS. Lê Nhật Hạnh Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
55 ThS. Lý Thục Hiền Phó Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
56 PGS.TS. Nguyễn Quang Thu Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
57 ThS. Phan Thị Thu Hương Phó Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
58 ThS. Đinh Phượng Vương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Quản trị chất lượng
59 ThS. Nguyễn Tấn Trung Phó Trưởng bộ môn Quản trị chất lượng
60 TS. Trần Đăng Khoa Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
61 TS. Nguyễn Thị Bích Châm Phó Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
62 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa
63 TS. Ngô Thị Ngọc Huyền Phó Trưởng khoa
64 ThS. Huỳnh Phước Nghĩa Phó Trưởng khoa
65 TS. Nguyễn Thị Hồng Thu Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
66 ThS. Trần Hồng Hải Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
67 PGS.TS. Lê Tấn Bửu Trưởng bộ môn Thương mại
68 ThS. Phạm Thị Trúc Ly Phó Trưởng bộ môn Thương mại
69 TS. Đinh Tiên Minh Trưởng bộ môn Marketing
70 TS. Nguyễn Thanh Minh Phó Trưởng bộ môn Marketing
71 ThS. Hoàng Cửu Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kỹ năng mềm
Khoa Tài chính công
72 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trưởng khoa
73 PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng Phó Trưởng khoa
74 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng Phó Trưởng khoa
75 PGS.TS. Diệp Gia Luật Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
76 ThS. Trương Minh Tuấn Phó Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
77 TS. Lê Quang Cường Trưởng bộ môn Thuế
78 TS. Nguyễn Kim Quyến Phó Trưởng bộ môn Thuế
79 PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng Trưởng bộ môn Tài chính công
Khoa Tài chính
80 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Trưởng khoa
81 TS. Lê Đạt Chí Phó Trưởng khoa
82 TS. Đinh Thị Thu Hồng Phó Trưởng khoa
83 TS. Vũ Việt Quảng Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
84 ThS. Dương Kha Phó Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
85 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
86 PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa Phó Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
87 PGS.TS. Trần Thị Hải Lý Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
88 TS. Lê Thị Phương Vy Phó Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
89 TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên Trưởng bộ môn Quản trị và định giá tài sản tài chính
90 ThS. Nguyễn Tiến Hùng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Bảo hiểm
và quản trị rủi ro tài chính
91 TS. Phùng Đức Nam Phó Trưởng bộ môn Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính
Khoa Ngân hàng
92 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng khoa
93 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương Phó Trưởng khoa
94 TS. Nguyễn Thanh Phong Phó Trưởng khoa
95 ThS. Vũ Thị Lệ Giang Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngân hàng quốc tế
96 ThS. Nguyễn Trung Thông Phó Trưởng bộ môn Ngân hàng quốc tế
97 PGS.TS. Trương Thị Hồng Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
98 TS. Nguyễn Quốc Anh Phó Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
99 TS. Hoàng Hải Yến Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
100 ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
101 TS. Ngô Minh Hải Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
102 ThS. Nguyễn Hữu Huân Phó Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
Khoa Kế toán
103 PGS.TS. Võ Văn Nhị Trưởng khoa
104 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng Phó Trưởng khoa
105 ThS. Đào Tất Thắng Phó Trưởng khoa
106 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
107 ThS. Lý Thị Bích Châu Phó Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
108 TS. Đoàn Ngọc Quế Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
109 ThS. Lê Hoàng Oanh Phó Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
110 TS. Nguyễn Thị Thu Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
111 PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
112 TS. Phạm Quang Huy Trưởng bộ môn Kế toán công
113 ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
114 TS. Nguyễn Bích Liên Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
115 PGS.TS. Trần Thị Giang Tân Trưởng bộ môn Kiểm toán
116 ThS. Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng bộ môn Kiểm toán
Khoa Toán - Thống kê
117 TS. Nguyễn Thanh Vân Trưởng khoa
118 TS. Hà Văn Sơn Phó Trưởng khoa
119 TS. Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa
120 ThS. Phạm Trí Cao Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Toán kinh tế
121 ThS. Bùi Thị Lệ Thủy Phó Trưởng bộ môn Toán kinh tế
122 TS. Huỳnh Thị Thu Thủy Trưởng bộ môn Toán tài chính
123 TS. Phạm Hồng Danh Trưởng bộ môn Toán cơ bản
124 ThS. Đào Bảo Dũng Phó Trưởng bộ môn Toán cơ bản
125 ThS. Hoàng Trọng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Thống kê
- Phân tích dữ liệu
126 ThS. Võ Thị Lan Phó Trưởng bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
127 TS. Lê Ngọc Thạnh Trưởng khoa
128 ThS. Phan Hiền Phó Trưởng khoa
129 ThS. Thái Kim Phụng Phó Trưởng khoa
130 ThS. Trương Việt Phương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin
131 TS. Nguyễn An Tế Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
132 ThS. Bùi Xuân Huy Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
133 ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ
thương mại điện tử
Khoa Lý luận chính trị
134 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa
135 TS. Bùi Văn Mưa Phó Trưởng khoa
136 TS. Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng khoa
137 TS. Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
138 TS. Bùi Xuân Thanh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
139 TS. Nguyễn Thùy Dương Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
140 ThS. Bùi Thị Huyền Phó Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
141 ThS. Đỗ Minh Tứ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa Luật
142 PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa Trưởng khoa
143 PGS.TS. Võ Trí Hảo Phó Trưởng khoa
144 ThS. Nguyễn Triều Hoa Phó Trưởng khoa
145 TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị Trưởng bộ môn Luật kinh tế
146 TS. Trần Vân Long Trưởng bộ môn Luật quốc tế
147 ThS. Võ Phước Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Luật đại cương
148 TS. Dương Kim Thế Nguyên Trưởng bộ môn Luật và phát triển
Khoa Quản lý nhà nước
149 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa
Khoa Ngoại ngữ kinh tế
150 ThS. Võ Đình Phước Phó Trưởng khoa phụ trách
151 ThS. Trần Thị Phỉ Phó Trưởng khoa
152 ThS. Bùi Mỹ Ngọc Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
153 ThS. Dương Thị Thúy Uyên Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
154 ThS. Phan Xuân Thảo Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngôn ngữ Anh
155 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Phó Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh
156 ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ
chuyên ngành
157 ThS. Lê Thùy Giang Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Viện Du lịch
158 TS. Nguyễn Đức Trí Viện trưởng
159 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Viện trưởng
Ban Giáo dục thể chất
160 ThS. Nguyễn Văn Trúc Trưởng ban
161 ThS. Huỳnh Vĩnh Hưng Phó Trưởng ban
162 ThS. Nguyễn Ngọc Hưng Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân
163 ThS. Trần Đình Thành Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất đồng đội
Thư viện
164 ThS. Hoàng Tuyết Anh Giám đốc
165 ThS. Nguyễn Thị Khuyên Phó Giám đốc
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
166 ThS. Ngô Văn Phong Giám đốc
167 ThS. Phan Thị Thu Hằng Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển khởi nghiệp
168 ThS. Nguyễn Hùng Phong Giám đốc (kiêm nhiệm)
169 CN. Huỳnh Thúc Định Phó Giám đốc
Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
170 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định Giám đốc (kiêm nhiệm)
171 TS. Đoàn Đỉnh Lam Phó Giám đốc
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng
172 ThS. Phạm Hữu Huỳnh Trưởng ban
173 KS. Lê Vĩnh Đoàn Phó Trưởng ban
174 CN. Nguyễn Cảnh Hưng Phó Trưởng ban
Trạm Y tế
175 BS.CK1. Giang Thị Bích Thảo Trưởng trạm
Tạp chí Phát triển kinh tế
176 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập
177 TS. Nguyễn Phúc Cảnh Phó Tổng biên tập
Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
178 TS. Nguyễn Hoàng Lê Viện trưởng
Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển
179 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh Viện trưởng
Viện Chính sách công
180 TS. Đinh Công Khải Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
181 TS. Trần Mai Đông Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á
182 TS. Phạm Khánh Nam Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Nghiên cứu kinh doanh
183 PGS.TS. Võ Xuân Vinh Viện trưởng
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị
184 TS. Nguyễn Hữu Lam Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế
185 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
186 PGS.TS. Hà Xuân Thạch Giám đốc
187 ThS. Trần Thị Kim Chi Phó Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế
188 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
189 ThS. Cao Văn Tiến Giám đốc (kiêm nhiệm)
190 CN. Nguyễn Thanh Tấn Phó Giám đốc
191 CN. Chung Nghĩa Nhỏ Phó Giám đốc