Stt Họ tên Chức vụ
Phòng Tổ chức - Hành chính
1 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng
2 ThS. Cao Văn Tiến Phó Trưởng phòng
3 ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
4 TS. Trần Mai Đông Trưởng phòng
5 PGS.TS. Trần Tiến Khai Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên
6 ThS. Nguyễn Văn Đương Phó Trưởng phòng phụ trách
7 ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Phó Trưởng phòng
8 ThS. Bùi Mộng Ngọc Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
9 TS. Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng
10 ThS. Đoàn Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng
11 ThS. Nguyễn Ngọc Thái Phó Trưởng phòng
Viện Đào tạo Sau đại học
12 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng
13 PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng Phó Viện trưởng
14 TS. Từ Văn Bình Phó Viện trưởng
Viện Đào tạo quốc tế
15 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân Viện trưởng
16 ThS. Phan Như Minh Phó Viện trưởng
Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
17 ThS. Nguyễn Thanh Sử Phó Trưởng phòng
18 ThS. Phan Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
19 ThS. Trương Hồng Khánh Trưởng phòng
20 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng
21 ThS. Võ Thị Tâm Phó Trưởng phòng
Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
22 TS. Lý Thị Minh Châu Trưởng phòng
23 TS. Ngô Thị Ánh Phó Trưởng phòng
Phòng Công tác chính trị
24 ThS. Nguyễn Thiện Duy Trưởng phòng
25 CN. Trần Anh Thanh Sơn Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế toán
26 ThS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng
27 ThS. Nguyễn Thị Thùy Hương Phó Trưởng phòng
Phòng Công nghệ thông tin
28 ThS. Võ Hà Quang Định Trưởng phòng
29 ThS. Đặng Thái Thịnh Phó Trưởng phòng
Phòng Cơ sở vật chất
30 ThS. Trương Minh Kiệt Trưởng phòng
31 CN. Đặng Thị Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
32    
Phòng Thanh tra
33 TS. Phạm Thành Tâm Trưởng phòng
34 CN. Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng
Khoa Kinh tế
35 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa
36 TS. Phạm Khánh Nam Phó Trưởng khoa
37 ThS. Lê Thành Nhân Phó Trưởng khoa
38 TS. Nguyễn Quỳnh Hoa Trưởng bộ môn Thẩm định giá
39 ThS. Huỳnh Kiều Tiên Phó Trưởng bộ môn Thẩm định giá
40 TS. Trương Đăng Thụy Trưởng bộ môn Kinh tế học
41 ThS. Nguyễn Ngọc Hà Trân Phó Trưởng bộ môn Kinh tế học
42 TS. Võ Tất Thắng Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
43 ThS. Nguyễn Khánh Duy Phó Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
44 ThS. Nguyễn Hữu Lộc Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh tế quốc tế
45 TS. Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
46 ThS. Võ Thành Tâm Phó Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
47 ThS. Phùng Thanh Bình Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên
Khoa Quản trị
48 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa
49 PGS.TS. Bùi Thị Thanh Phó Trưởng khoa
50 ThS. Diệp Quốc Bảo Phó Trưởng khoa
51 TS. Phan Quốc Tấn Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
52 ThS. Nguyễn Văn Chương Phó Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
53 PGS.TS. Hồ Tiến Dũng Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
54 ThS. Nguyễn Quốc Thịnh Phó Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
55 TS. Lê Nhật Hạnh Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
56 ThS. Lý Thục Hiền Phó Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
57 PGS.TS. Nguyễn Quang Thu Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
58 ThS. Phan Thị Thu Hương Phó Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
59 ThS. Đinh Phượng Vương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Quản trị chất lượng
60 ThS. Nguyễn Tấn Trung Phó Trưởng bộ môn Quản trị chất lượng
61 TS. Trần Đăng Khoa Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
62 TS. Nguyễn Thị Bích Châm Phó Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
63 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa
64 TS. Ngô Thị Ngọc Huyền Phó Trưởng khoa
65 ThS. Huỳnh Phước Nghĩa Phó Trưởng khoa
66 TS. Nguyễn Thị Hồng Thu Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
67 ThS. Trần Hồng Hải Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
68 PGS.TS. Lê Tấn Bửu Trưởng bộ môn Thương mại
69 ThS. Phạm Thị Trúc Ly Phó Trưởng bộ môn Thương mại
70 TS. Đinh Tiên Minh Trưởng bộ môn Marketing
71 TS. Nguyễn Thanh Minh Phó Trưởng bộ môn Marketing
72 ThS. Hoàng Cửu Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kỹ năng mềm
Khoa Tài chính công
73 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trưởng khoa
74 PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng Phó Trưởng khoa
75 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng Phó Trưởng khoa
76 PGS.TS. Diệp Gia Luật Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
77 ThS. Trương Minh Tuấn Phó Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
78 TS. Lê Quang Cường Trưởng bộ môn Thuế
79 TS. Nguyễn Kim Quyến Phó Trưởng bộ môn Thuế
80 PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng Trưởng bộ môn Tài chính công
Khoa Tài chính
81 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Trưởng khoa
82 TS. Lê Đạt Chí Phó Trưởng khoa
83 TS. Đinh Thị Thu Hồng Phó Trưởng khoa
84 TS. Vũ Việt Quảng Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
85 ThS. Dương Kha Phó Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
86 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
87 PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa Phó Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
88 PGS.TS. Trần Thị Hải Lý Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
89 TS. Lê Thị Phương Vy Phó Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
90 TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên Trưởng bộ môn Quản trị và định giá tài sản tài chính
91 ThS. Nguyễn Tiến Hùng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Bảo hiểm
và quản trị rủi ro tài chính
92 TS. Phùng Đức Nam Phó Trưởng bộ môn Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính
Khoa Ngân hàng
93 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng khoa
94 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương Phó Trưởng khoa
95 TS. Nguyễn Thanh Phong Phó Trưởng khoa
96 ThS. Vũ Thị Lệ Giang Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngân hàng quốc tế
97 ThS. Nguyễn Trung Thông Phó Trưởng bộ môn Ngân hàng quốc tế
98 PGS.TS. Trương Thị Hồng Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
99 TS. Nguyễn Quốc Anh Phó Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
100 TS. Hoàng Hải Yến Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
101 ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
102 TS. Ngô Minh Hải Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
103 ThS. Nguyễn Hữu Huân Phó Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
Khoa Kế toán
104 PGS.TS. Võ Văn Nhị Trưởng khoa
105 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng Phó Trưởng khoa
106 ThS. Đào Tất Thắng Phó Trưởng khoa
107 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
108 ThS. Lý Thị Bích Châu Phó Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
109 TS. Đoàn Ngọc Quế Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
110 ThS. Lê Hoàng Oanh Phó Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
111 TS. Nguyễn Thị Thu Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
112 PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
113 TS. Phạm Quang Huy Trưởng bộ môn Kế toán công
114 ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
115 TS. Nguyễn Bích Liên Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
116 PGS.TS. Trần Thị Giang Tân Trưởng bộ môn Kiểm toán
117 ThS. Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng bộ môn Kiểm toán
Khoa Toán - Thống kê
118 TS. Nguyễn Thanh Vân Trưởng khoa
119 TS. Hà Văn Sơn Phó Trưởng khoa
120 TS. Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa
121 ThS. Phạm Trí Cao Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Toán kinh tế
122 ThS. Bùi Thị Lệ Thủy Phó Trưởng bộ môn Toán kinh tế
123 TS. Huỳnh Thị Thu Thủy Trưởng bộ môn Toán tài chính
124 ThS. Phạm Hồng Danh Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Toán cơ bản
125 ThS. Đào Bảo Dũng Phó Trưởng bộ môn Toán cơ bản
126 ThS. Hoàng Trọng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Thống kê
- Phân tích dữ liệu
127 ThS. Võ Thị Lan Phó Trưởng bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
128 TS. Lê Ngọc Thạnh Trưởng khoa
129 ThS. Phan Hiền Phó Trưởng khoa
130 ThS. Thái Kim Phụng Phó Trưởng khoa
131 ThS. Trương Việt Phương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin
132 TS. Nguyễn An Tế Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
133 ThS. Bùi Xuân Huy Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
134 ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ
thương mại điện tử
Khoa Lý luận chính trị
135 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa
136 TS. Bùi Văn Mưa Phó Trưởng khoa
137 TS. Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng khoa
138 TS. Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
139 TS. Bùi Xuân Thanh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
140 TS. Nguyễn Thùy Dương Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
141 ThS. Bùi Thị Huyền Phó Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
142 ThS. Đỗ Minh Tứ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa Luật
143 PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa Trưởng khoa
143 PGS.TS. Võ Trí Hảo Phó Trưởng khoa
145 ThS. Nguyễn Triều Hoa Phó Trưởng khoa
146 TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị Trưởng bộ môn Luật kinh tế
147 TS. Trần Vân Long Trưởng bộ môn Luật quốc tế
148 ThS. Võ Phước Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Luật đại cương
149 TS. Dương Kim Thế Nguyên Trưởng bộ môn Luật và phát triển
Khoa Quản lý nhà nước
150 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa
151 Phó Trưởng khoa
Khoa Ngoại ngữ kinh tế
152 ThS. Võ Đình Phước Phó Trưởng khoa phụ trách
153 ThS. Trần Thị Phỉ Phó Trưởng khoa
154 ThS. Bùi Mỹ Ngọc Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
155 ThS. Dương Thị Thúy Uyên Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
156 ThS. Phan Xuân Thảo Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngôn ngữ Anh
157 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Phó Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh
158 ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ
chuyên ngành
159 ThS. Lê Thùy Giang Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Viện Du lịch
160 TS. Nguyễn Đức Trí Viện trưởng
161 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Viện trưởng
Ban Giáo dục thể chất
162 ThS. Nguyễn Văn Trúc Trưởng ban
163 ThS. Huỳnh Vĩnh Hưng Phó Trưởng ban
164 ThS. Nguyễn Ngọc Hưng Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân
165 ThS. Trần Đình Thành Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất đồng đội
Thư viện
166 ThS. Hoàng Tuyết Anh Giám đốc
167 ThS. Nguyễn Thị Khuyên Phó Giám đốc
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
168 ThS. Ngô Văn Phong Giám đốc
169 CN. Hà Duy Thắng Phó Giám đốc
170 ThS. Phan Thị Thu Hằng Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển khởi nghiệp
171 ThS. Nguyễn Hùng Phong Giám đốc (kiêm nhiệm)
172 CN. Huỳnh Thúc Định Phó Giám đốc
Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
173 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định Giám đốc (kiêm nhiệm)
174 TS. Đoàn Đỉnh Lam Phó Giám đốc
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng
175 ThS. Phạm Hữu Huỳnh Trưởng ban
176 KS. Lê Vĩnh Đoàn Phó Trưởng ban
177 CN. Nguyễn Cảnh Hưng Phó Trưởng ban
Trạm Y tế
178 BS.CK1. Giang Thị Bích Thảo Trưởng trạm
Tạp chí Phát triển kinh tế
179 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập
Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
180 TS. Nguyễn Hoàng Lê Viện trưởng
Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển
181 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh Viện trưởng
Viện Chính sách công
182 TS. Đinh Công Khải Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
183 TS. Trần Mai Đông Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á
184 TS. Phạm Khánh Nam Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Nghiên cứu kinh doanh
185 PGS.TS. Võ Xuân Vinh Viện trưởng
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị
186 TS. Nguyễn Hữu Lam Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế
187 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
188 PGS.TS. Hà Xuân Thạch Giám đốc
189 ThS. Trần Thị Kim Chi Phó Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế
190 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
191 ThS. Cao Văn Tiến Giám đốc (kiêm nhiệm)
192 CN. Nguyễn Thanh Tấn Phó Giám đốc
193 CN. Chung Nghĩa Nhỏ Phó Giám đốc