Stt Họ tên Chức vụ
Phòng Tổ chức - Hành chính
1 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng
2 ThS. Cao Văn Tiến Phó Trưởng phòng
3 ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
4 TS. Trần Mai Đông Trưởng phòng
5 PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng Phó Trưởng phòng
6 TS. Nguyễn Phong Nguyên Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên
7 ThS. Nguyễn Văn Đương Phó Trưởng phòng phụ trách
8 ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Phó Trưởng phòng
9 ThS. Bùi Mộng Ngọc Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
10 TS. Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng
11 ThS. Đoàn Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng
12 ThS. Nguyễn Hoàng Sơn Phó Trưởng phòng
Viện Đào tạo Sau đại học
13 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng
14 PGS.TS. Từ Văn Bình Phó Viện trưởng
15 ThS. Nguyễn Ngọc Thái Phó Viện trưởng
Viện Đào tạo quốc tế
16 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân Viện trưởng
17 ThS. Phan Như Minh Phó Viện trưởng
Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
18 ThS. Lê Thanh Trúc Phó Trưởng phòng phụ trách
19 ThS. Nguyễn Thanh Sử Phó Trưởng phòng
20 ThS. Phan Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
21 ThS. Trương Hồng Khánh Trưởng phòng
22 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng
23 ThS. Võ Thị Tâm Phó Trưởng phòng
Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
24 TS. Lý Thị Minh Châu Trưởng phòng
25 PGS.TS. Trần Tiến Khai Phó Trưởng phòng
Phòng Công tác chính trị
26 ThS. Nguyễn Thiện Duy Trưởng phòng
27 CN. Trần Anh Thanh Sơn Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế toán
28 ThS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng
29 ThS. Nguyễn Thị Thùy Hương Phó Trưởng phòng
30 ThS. Trần Thị Huyền Thu Phó Trưởng phòng
Phòng Công nghệ thông tin
31 ThS. Võ Hà Quang Định Trưởng phòng
32 ThS. Đặng Thái Thịnh Phó Trưởng phòng
Phòng Cơ sở vật chất
33 ThS. Trương Minh Kiệt Trưởng phòng
34 CN. Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng
35 CN. Đặng Thị Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
Phòng Thanh tra
36 TS. Phạm Thành Tâm Trưởng phòng
37 KS. Lê Vĩnh Đoàn Phó Trưởng phòng
Khoa Kinh tế
38 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa
39 TS. Phạm Khánh Nam Phó Trưởng khoa
40 ThS. Lê Thành Nhân Phó Trưởng khoa
41 TS. Nguyễn Quỳnh Hoa Trưởng bộ môn Thẩm định giá
42 ThS. Huỳnh Kiều Tiên Phó Trưởng bộ môn Thẩm định giá
43 TS. Trương Đăng Thụy Trưởng bộ môn Kinh tế học
44 ThS. Nguyễn Ngọc Hà Trân Phó Trưởng bộ môn Kinh tế học
45 TS. Võ Tất Thắng Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
46 ThS. Nguyễn Khánh Duy Phó Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
47 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa - Quản lý, điều hành Bộ môn Bất động sản
48 TS. Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
49 ThS. Võ Thành Tâm Phó Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
50 ThS. Phùng Thanh Bình Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên
Khoa Quản trị
51 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa
52 PGS.TS. Bùi Thị Thanh Phó Trưởng khoa
53 ThS. Diệp Quốc Bảo Phó Trưởng khoa
54 TS. Phan Quốc Tấn Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
55 ThS. Nguyễn Văn Chương Phó Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
56 PGS.TS. Hồ Tiến Dũng Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
57 ThS. Nguyễn Quốc Thịnh Phó Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
58 TS. Lê Nhật Hạnh Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
59 ThS. Lý Thục Hiền Phó Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
60 PGS.TS. Nguyễn Quang Thu Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
61 ThS. Phan Thị Thu Hương Phó Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
62 ThS. Đinh Phượng Vương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Quản trị chất lượng
63 ThS. Nguyễn Tấn Trung Phó Trưởng bộ môn Quản trị chất lượng
64 TS. Trần Đăng Khoa Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
65 TS. Nguyễn Thị Bích Châm Phó Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
66 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa
67 TS. Ngô Thị Ngọc Huyền Phó Trưởng khoa
68 ThS. Huỳnh Phước Nghĩa Phó Trưởng khoa
69 TS. Nguyễn Thị Hồng Thu Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
70 ThS. Trần Hồng Hải Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
71 PGS.TS. Lê Tấn Bửu Trưởng bộ môn Thương mại
72 ThS. Phạm Thị Trúc Ly Phó Trưởng bộ môn Thương mại
73 TS. Đinh Tiên Minh Trưởng bộ môn Marketing
74 TS. Nguyễn Thanh Minh Phó Trưởng bộ môn Marketing
75 ThS. Hoàng Cửu Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kỹ năng mềm
Khoa Tài chính công
76 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trưởng khoa
77 PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng Phó Trưởng khoa
78 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng Phó Trưởng khoa
79 PGS.TS. Diệp Gia Luật Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
80 ThS. Trương Minh Tuấn Phó Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
81 TS. Lê Quang Cường Trưởng bộ môn Thuế
82 TS. Nguyễn Kim Quyến Phó Trưởng bộ môn Thuế
83 PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng Trưởng bộ môn Tài chính công
Khoa Tài chính
84 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Trưởng khoa
85 TS. Lê Đạt Chí Phó Trưởng khoa
86 TS. Đinh Thị Thu Hồng Phó Trưởng khoa
87 TS. Vũ Việt Quảng Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
88 ThS. Dương Kha Phó Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
89 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
90 PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa Phó Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
91 PGS.TS. Trần Thị Hải Lý Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
92 TS. Lê Thị Phương Vy Phó Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
93 TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên Trưởng bộ môn Quản trị và định giá tài sản tài chính
94 ThS. Nguyễn Tiến Hùng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Bảo hiểm
và quản trị rủi ro tài chính
95 TS. Phùng Đức Nam Phó Trưởng bộ môn Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính
Khoa Ngân hàng
96 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng khoa
97 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương Phó Trưởng khoa
98 TS. Nguyễn Thanh Phong Phó Trưởng khoa
99 PGS.TS. Trương Quang Thông Trưởng bộ môn Ngân hàng quốc tế
100 ThS. Nguyễn Trung Thông Phó Trưởng bộ môn Ngân hàng quốc tế
101 PGS.TS. Trương Thị Hồng Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
102 TS. Nguyễn Quốc Anh Phó Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
103 TS. Hoàng Hải Yến Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
104 ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
105 TS. Ngô Minh Hải Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
106 ThS. Nguyễn Hữu Huân Phó Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
Khoa Kế toán
107 PGS.TS. Võ Văn Nhị Trưởng khoa
108 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng Phó Trưởng khoa
109 ThS. Đào Tất Thắng Phó Trưởng khoa
110 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
111 ThS. Lý Thị Bích Châu Phó Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
112 TS. Đoàn Ngọc Quế Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
113 ThS. Lê Hoàng Oanh Phó Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
114 TS. Nguyễn Thị Thu Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
115 PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
116 TS. Phạm Quang Huy Trưởng bộ môn Kế toán công
117 ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
118 TS. Nguyễn Bích Liên Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
119 PGS.TS. Trần Thị Giang Tân Trưởng bộ môn Kiểm toán
120 ThS. Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng bộ môn Kiểm toán
Khoa Toán - Thống kê
121 TS. Nguyễn Thanh Vân Trưởng khoa
122 TS. Hà Văn Sơn Phó Trưởng khoa
123 TS. Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa
124 ThS. Phạm Trí Cao Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Toán kinh tế
125 ThS. Bùi Thị Lệ Thủy Phó Trưởng bộ môn Toán kinh tế
126 TS. Huỳnh Thị Thu Thủy Trưởng bộ môn Toán tài chính
127 TS. Phạm Hồng Danh Trưởng bộ môn Toán cơ bản
128 ThS. Đào Bảo Dũng Phó Trưởng bộ môn Toán cơ bản
129 ThS. Hoàng Trọng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Thống kê
- Phân tích dữ liệu
130 ThS. Võ Thị Lan Phó Trưởng bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
131 TS. Lê Ngọc Thạnh Trưởng khoa
132 ThS. Phan Hiền Phó Trưởng khoa
133 ThS. Thái Kim Phụng Phó Trưởng khoa
134 ThS. Trương Việt Phương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin
135 TS. Nguyễn An Tế Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
136 ThS. Bùi Xuân Huy Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
137 ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ
thương mại điện tử
Khoa Lý luận chính trị
138 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa
139 TS. Bùi Văn Mưa Phó Trưởng khoa
140 TS. Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng khoa
141 TS. Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
142 TS. Bùi Xuân Thanh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
143 TS. Nguyễn Thùy Dương Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
144 ThS. Bùi Thị Huyền Phó Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
145 ThS. Đỗ Minh Tứ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa Luật
146    
147 PGS.TS. Võ Trí Hảo Phó Trưởng khoa phụ trách
148 ThS. Nguyễn Triều Hoa Phó Trưởng khoa
149 TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị Trưởng bộ môn Luật kinh tế
150 TS. Trần Vân Long Trưởng bộ môn Luật quốc tế
151 ThS. Võ Phước Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Luật đại cương
152 TS. Dương Kim Thế Nguyên Trưởng bộ môn Luật và phát triển
Khoa Quản lý nhà nước
153 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa
Khoa Ngoại ngữ kinh tế
154 ThS. Võ Đình Phước Phó Trưởng khoa phụ trách
155 ThS. Trần Thị Phỉ Phó Trưởng khoa
156 ThS. Bùi Mỹ Ngọc Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
157 ThS. Dương Thị Thúy Uyên Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
158 ThS. Phan Xuân Thảo Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngôn ngữ Anh
159 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Phó Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh
160 ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ
chuyên ngành
161 ThS. Lê Thùy Giang Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Viện Du lịch
162 TS. Nguyễn Đức Trí Viện trưởng
163 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Viện trưởng
Ban Giáo dục thể chất
164 ThS. Nguyễn Văn Trúc Trưởng ban
165 ThS. Huỳnh Vĩnh Hưng Phó Trưởng ban
166 ThS. Nguyễn Ngọc Hưng Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân
167 ThS. Trần Đình Thành Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất đồng đội
Thư viện
168 ThS. Hoàng Tuyết Anh Giám đốc
169 ThS. Nguyễn Thị Khuyên Phó Giám đốc
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
170 ThS. Ngô Văn Phong Giám đốc
171 CN. Thái Văn Thành Phó Giám đốc
172 CN. Huỳnh Thúc Định Phó Giám đốc
Văn phòng Đảng - Đoàn Thể
173 ThS. Nguyễn Thiện Duy Chánh văn phòng (kiêm nhiệm)
174 CN. Võ Thị Mai Xuân Phó Chánh văn phòng
Trung tâm Phát triển khởi nghiệp
175 ThS. Nguyễn Hùng Phong Giám đốc
176 ThS. Phan Thị Thu Hằng Phó Giám đốc
Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
177 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định Giám đốc (kiêm nhiệm)
178 TS. Đoàn Đỉnh Lam Phó Giám đốc
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng
179 ThS. Phạm Hữu Huỳnh Trưởng ban
Trạm Y tế
180 BS.CK1. Giang Thị Bích Thảo Trưởng trạm
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
181 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập
182 TS. Nguyễn Phúc Cảnh Phó Tổng biên tập
Viện Đổi mới sáng tạo
183 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Viện trưởng (kiêm nhiệm)
184 ThS. Bùi Quang Hùng Phó Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
185 TS. Nguyễn Hoàng Lê Viện trưởng
Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển
186 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh Viện trưởng
Viện Chính sách công
187 TS. Đinh Công Khải Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
188 ThS. Phan Như Minh Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á
189 TS. Phạm Khánh Nam Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Nghiên cứu kinh doanh
190 PGS.TS. Võ Xuân Vinh Viện trưởng
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị
191 TS. Nguyễn Hữu Lam Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế
192 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
193 PGS.TS. Hà Xuân Thạch Giám đốc
194 ThS. Trần Thị Kim Chi Phó Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế
195 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
196 ThS. Cao Văn Tiến Giám đốc (kiêm nhiệm)
197 CN. Nguyễn Thanh Tấn Phó Giám đốc
198 CN. Chung Nghĩa Nhỏ Phó Giám đốc
199 CN. Nguyễn Cảnh Hưng Phó Giám đốc