Stt Họ tên Chức vụ
Phòng Tổ chức - Hành chính
1 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng
2 ThS. Cao Văn Tiến Phó Trưởng phòng
3 ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
4 TS. Trần Mai Đông Trưởng phòng
5 PGS.TS. Trần Tiến Khai Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên
6 ThS. Nguyễn Văn Đương Phó Trưởng phòng
7 ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
8 TS. Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng
9 ThS. Đoàn Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng
Viện Đào tạo Sau đại học
10 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng
11 PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng Phó Viện trưởng
12 TS. Từ Văn Bình Phó Viện trưởng
Viện Đào tạo quốc tế
13 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân Viện trưởng
14 ThS. Phan Như Minh Phó Viện trưởng
Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
15 ThS. Nguyễn Thanh Sử Phó Trưởng phòng
16 ThS. Phan Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
17 ThS. Trương Hồng Khánh Trưởng phòng
18 CN. Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng
19 ThS. Võ Thị Tâm Phó Trưởng phòng
Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
20 TS. Lý Thị Minh Châu Trưởng phòng
21 TS. Ngô Thị Ánh Phó Trưởng phòng
Phòng Công tác chính trị
22 ThS. Nguyễn Thiện Duy Trưởng phòng
23 CN. Trần Anh Thanh Sơn Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế toán
24 ThS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng
25 ThS. Nguyễn Thị Thùy Hương Phó Trưởng phòng
Phòng Công nghệ thông tin
26 ThS. Võ Hà Quang Định Trưởng phòng
27 ThS. Đặng Thái Thịnh Phó Trưởng phòng
Phòng Cơ sở vật chất
28 ThS. Trương Minh Kiệt Trưởng phòng
29 ThS. Ngô Văn Phong Phó Trưởng phòng
30 CN. Đặng Thị Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
Phòng Thanh tra
31 TS. Phạm Thành Tâm Trưởng phòng
32 CN. Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng
Khoa Kinh tế
33 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa
34 TS. Phạm Khánh Nam Phó Trưởng khoa
35 ThS. Lê Thành Nhân Phó Trưởng khoa
36 TS. Nguyễn Quỳnh Hoa Trưởng bộ môn Thẩm định giá
37 ThS. Huỳnh Kiều Tiên Phó Trưởng bộ môn Thẩm định giá
38 TS. Trương Đăng Thụy Trưởng bộ môn Kinh tế học
39 ThS. Nguyễn Ngọc Hà Trân Phó Trưởng bộ môn Kinh tế học
40 TS. Võ Tất Thắng Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
41 ThS. Nguyễn Khánh Duy Phó Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
42 ThS. Nguyễn Hữu Lộc Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh tế quốc tế
43 TS. Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
44 ThS. Võ Thành Tâm Phó Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
45 ThS. Phùng Thanh Bình Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên
Khoa Quản trị
46 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa
47 ThS. Nguyễn Hùng Phong Phó Trưởng khoa
48 PGS.TS. Bùi Thị Thanh Phó Trưởng khoa
49 TS. Phan Quốc Tấn Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
50 ThS. Nguyễn Văn Chương Phó Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
51 PGS.TS. Hồ Tiến Dũng Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
52 ThS. Nguyễn Quốc Thịnh Phó Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
53 TS. Lê Nhật Hạnh Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
54 ThS. Lý Thục Hiền Phó Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
55 PGS.TS. Nguyễn Quang Thu Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
56 ThS. Phan Thị Thu Hương Phó Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
57 ThS. Đinh Phượng Vương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Quản trị chất lượng
58 ThS. Nguyễn Tấn Trung Phó Trưởng bộ môn Quản trị chất lượng
59 TS. Trần Đăng Khoa Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
60 TS. Nguyễn Thị Bích Châm Phó Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
61 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa
62 TS. Ngô Thị Ngọc Huyền Phó Trưởng khoa
63 ThS. Huỳnh Phước Nghĩa Phó Trưởng khoa
64 TS. Nguyễn Thị Hồng Thu Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
65 ThS. Trần Hồng Hải Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
66 PGS.TS. Lê Tấn Bửu Trưởng bộ môn Thương mại
67 ThS. Phạm Thị Trúc Ly Phó Trưởng bộ môn Thương mại
68 TS. Đinh Tiên Minh Trưởng bộ môn Marketing
69 TS. Nguyễn Thanh Minh Phó Trưởng bộ môn Marketing
70 ThS. Hoàng Cửu Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kỹ năng mềm
Khoa Tài chính công
71 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trưởng khoa
72 PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng Phó Trưởng khoa
73 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng Phó Trưởng khoa
74 PGS.TS. Diệp Gia Luật Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
75 ThS. Trương Minh Tuấn Phó Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
76 TS. Lê Quang Cường Trưởng bộ môn Thuế
77 TS. Nguyễn Kim Quyến Phó Trưởng bộ môn Thuế
78 PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng Trưởng bộ môn Tài chính công
Khoa Tài chính
79 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Trưởng khoa
80 TS. Lê Đạt Chí Phó Trưởng khoa
81 TS. Đinh Thị Thu Hồng Phó Trưởng khoa
82 TS. Vũ Việt Quảng Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
83 ThS. Dương Kha Phó Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
84 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
85 PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa Phó Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
86 PGS.TS. Trần Thị Hải Lý Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
87 TS. Lê Thị Phương Vy Phó Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
88 TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên Trưởng bộ môn Quản trị và định giá tài sản tài chính
89 ThS. Nguyễn Tiến Hùng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Bảo hiểm
và quản trị rủi ro tài chính
90 TS. Phùng Đức Nam Phó Trưởng bộ môn Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính
Khoa Ngân hàng
91 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng khoa
92 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương Phó Trưởng khoa
93 TS. Nguyễn Thanh Phong Phó Trưởng khoa
94 ThS. Vũ Thị Lệ Giang Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngân hàng quốc tế
95 ThS. Nguyễn Trung Thông Phó Trưởng bộ môn Ngân hàng quốc tế
96 PGS.TS. Trương Thị Hồng Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
97 ThS. Nguyễn Quốc Anh Phó Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
98 TS. Hoàng Hải Yến Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
99 ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
100 TS. Ngô Minh Hải Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
101 ThS. Nguyễn Hữu Huân Phó Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
Khoa Kế toán
102 PGS.TS. Võ Văn Nhị Trưởng khoa
103 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng Phó Trưởng khoa
104 ThS. Đào Tất Thắng Phó Trưởng khoa
105 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
106 ThS. Lý Thị Bích Châu Phó Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
107 TS. Đoàn Ngọc Quế Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
108 ThS. Lê Hoàng Oanh Phó Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
109 TS. Nguyễn Thị Thu Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
110 PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
111 TS. Phạm Quang Huy Trưởng bộ môn Kế toán công
112 ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
113 TS. Nguyễn Bích Liên Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
114 PGS.TS. Trần Thị Giang Tân Trưởng bộ môn Kiểm toán
115 ThS. Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng bộ môn Kiểm toán
Khoa Toán - Thống kê
116 TS. Nguyễn Thanh Vân Trưởng khoa
117 TS. Hà Văn Sơn Phó Trưởng khoa
118 TS. Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa
119 ThS. Phạm Trí Cao Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Toán kinh tế
120 ThS. Bùi Thị Lệ Thủy Phó Trưởng bộ môn Toán kinh tế
121 TS. Huỳnh Thị Thu Thủy Trưởng bộ môn Toán tài chính
122 ThS. Phạm Hồng Danh Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Toán cơ bản
123 ThS. Đào Bảo Dũng Phó Trưởng bộ môn Toán cơ bản
124 ThS. Hoàng Trọng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Thống kê
- Phân tích dữ liệu
125 ThS. Võ Thị Lan Phó Trưởng bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
126 TS. Lê Ngọc Thạnh Trưởng khoa
127 ThS. Phan Hiền Phó Trưởng khoa
128 ThS. Thái Kim Phụng Phó Trưởng khoa
129 ThS. Trương Việt Phương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin
130 TS. Nguyễn An Tế Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
131 ThS. Bùi Xuân Huy Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
132 ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ
thương mại điện tử
Khoa Lý luận chính trị
133 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa
134 TS. Bùi Văn Mưa Phó Trưởng khoa
135 TS. Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng khoa
136 TS. Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
137 TS. Bùi Xuân Thanh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
138 TS. Nguyễn Thùy Dương Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
139 ThS. Bùi Thị Huyền Phó Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
140 ThS. Đỗ Minh Tứ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa Luật
141 PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa Trưởng khoa
142 PGS.TS. Võ Trí Hảo Phó Trưởng khoa
143 ThS. Nguyễn Triều Hoa Phó Trưởng khoa
144 TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị Trưởng bộ môn Luật kinh tế
145 TS. Trần Vân Long Trưởng bộ môn Luật quốc tế
146 ThS. Võ Phước Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Luật đại cương
147 TS. Dương Kim Thế Nguyên Trưởng bộ môn Luật và phát triển
Khoa Quản lý nhà nước
148 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa
149 TS. Phạm Quốc Hùng Phó Trưởng khoa
Khoa Ngoại ngữ kinh tế
150 ThS. Võ Đình Phước Phó Trưởng khoa phụ trách
151 ThS. Trần Thị Phỉ Phó Trưởng khoa
152 ThS. Bùi Mỹ Ngọc Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
153 ThS. Dương Thị Thúy Uyên Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
154 ThS. Phan Xuân Thảo Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngôn ngữ Anh
155 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Phó Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh
156 ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ
chuyên ngành
157 ThS. Lê Thùy Giang Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Viện Du lịch
158 TS. Nguyễn Đức Trí Viện trưởng
159 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Viện trưởng
Ban Giáo dục thể chất
160 ThS. Nguyễn Văn Trúc Trưởng ban
161 ThS. Huỳnh Vĩnh Hưng Phó Trưởng ban
162 ThS. Nguyễn Ngọc Hưng Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất nhiệm ý
163 ThS. Trần Đình Thành Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất cơ bản
Thư viện
164 ThS. Hoàng Tuyết Anh Giám đốc
165 ThS. Nguyễn Thị Khuyên Phó Giám đốc
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
166 ThS. Bùi Quang Việt Giám đốc
167 CN. Hà Duy Thắng Phó Giám đốc
168 ThS. Phan Thị Thu Hằng Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển khởi nghiệp
169 ThS.Nguyễn Hùng Phong Giám đốc (kiêm nhiệm)
Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
170 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định Giám đốc (kiêm nhiệm)
171 TS. Đoàn Đỉnh Lam Phó Giám đốc
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng
172 ThS. Phạm Hữu Huỳnh Trưởng ban
173 KS. Lê Vĩnh Đoàn Phó Trưởng ban
174 CN. Nguyễn Cảnh Hưng Phó Trưởng ban
Trạm Y tế
175 BS.CK1. Giang Thị Bích Thảo Trưởng trạm
Tạp chí Phát triển kinh tế
176 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập
Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển
177 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh Viện trưởng
Viện Chính sách công
178 TS. Đinh Công Khải Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
179 TS. Trần Mai Đông Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á
180 TS. Phạm Khánh Nam Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị
181 TS. Nguyễn Hữu Lam Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế
182 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
183 PGS.TS. Hà Xuân Thạch Giám đốc
184 ThS. Trần Thị Kim Chi Phó Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế
185 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
186 ThS. Cao Văn Tiến Giám đốc (kiêm nhiệm)
187 CN. Nguyễn Thanh Tấn Phó Giám đốc
188 CN. Chung Nghĩa Nhỏ Phó Giám đốc