ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Vui lòng đăng ký thông tin trước khi tải mẫu. Nếu đã đăng ký rồi xin bấm vào đây để tải mẫu)
Dự tuyển
Đơn vị
Bộ môn
Thông tin ứng viên dự tuyển
*Họ tên ứng viên
*Ngày sinh
*Nơi sinh
*Quê quán (nguyên quán)
*Trình độ
*Hộ khẩu thường trú
*Chỗ ở hiện nay
*Địa chỉ liên lạc
(dùng để liên hệ thông báo thông tin về thi tuyển)
*Điện thoại
*E-mail
*CMND
Ngày cấp Nơi cấp
Cơ quan hiện đang làm việc
Bạn biết thông tin tuyển dụng từ những kênh nào? Báo Tuổi trẻ Vietnamnet Vietnamworks
Portal UEH Facebook UEH

Nhập vào mã số trong hình: